Dokumenty naszej Fundacji

Jawność w działalności każdej fundacji jest ważna. Dlatedo poniżej publikujemy najwazniejsze dokumenty związane z naszą działalnością. przypominamy również, ze w zakładce Kontakt znajdziesz nasze dane teleadresowe, które pozwolą Ci skontaktować się z nami żeby uzyskać wszelkie wyjaśnienia związane z działalnością fundacji Akademia Młodych Mistrzów

Poniżej znajdziesz nasze najwazniejsze dokumenty decydujące o podstawach wszelkich naszych działan.

Dokumenty fundacji

Cytat ze statutu

Fundacja całą nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na prowadzenie statutowej działalności pozytku publicznego