Strona testowa internetowych przekazówod darczyńców- strona nie działa

Podaruj dzieciom uśmiechy (każdy uśmiech to donacja w wysokości 50 złotych):

ilość uśmiechów donacja za 1 usmiech łącznie ofiarowujesz
50 50
Dane niezbędne dla przeprowadzenia operacji kartą płatniczą:

Zlecenie realizacji płatności: Zlecenie wykonuje TEST;Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są TEST przez odbiorcę;Zlecenie jest przekazywane do realizacji po otrzymaniu przez TEST Państwa wpłaty. TEST nie pobiera opłaty za realizację usługi.

Akceptuję "Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej TEST".
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest TEST z siedzibą w test, przy ul. test. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu świadczenia usług i archiwizacji. Twoje dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.